Animacja punktu skupu oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej wraz z organizacją konkursu na niewielkie projekty budujące tożsamość Dzielnicy Wisła

Zadanie publiczne ukierunkowane było na rozwój działań społecznych prowadzących do wspierania i aktywizacji społeczności lokalnych, oraz integracji mieszkańców Warszawy. Realizacja projektu miała zachęcić mieszkańców Warszawy do działań oddolnych nieinspirowanych przez miasto oraz podmioty już istniejące. Projekt miał charakter edukacyjny i w pewnym stopniu był swoistą pracą u podstaw, której owocami miało być zwiększenie odpowiedzialności mieszkańców Warszawy za przestrzeń, którą użytkują lub którą są zainteresowani. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację ludzi skupiających się na realizacji konkretnych pomysłów upiększających ich otoczenie miało na celu większą identyfikację z miejscem oraz uświadomienie, iż małe społeczności mogą samodzielnie zmieniać miejski krajobraz bez konieczności interwencji miasta. Projekt realizowany był od 1 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. Umowa na realizację zadania została podpisana z Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie w dniu 12.09.2015 r.

Przewiń do góry