Projekty zrealizowane

Doposażenie Fundacji Poza Horyzont wraz z Miejscem Aktywności Lokalnej „W centrum”

W ramach zadania nabyte zostały niezbędne do działania Fundacji oraz Miejsca Aktywności Lokalnej „W centrum” sprzęty takie jak stoły, dodatkowe krzesła, urządzenie wielofunkcyjne, tonery oraz środki ochrony związane z ochroną przez wirusem COVID-19. Projekt realizowany na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy w terminie od X do XII 2020.

Projekt w ramach sieci Miejsc Aktywności Lokalnej, polegający na bezpłatnym udostępnianiu przestrzeni mieszkańcom Warszawy

W ramach projektu Fundacja udostępniała przestrzeń przez maksymalnie 64 godziny w miesiącu tzn. 16 godzin w tygodniu do wyboru przez osoby zainteresowane bez preferowania określonych godzin i dni tygodnia. W tym czasie przestrzenie były do dyspozycji mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych. Przestrzenie przy u. Ksawerów i Zamiany udostępniały 16 godzin miesięcznie. Uczestnicy mieli możliwość korzystania z projektora jaki i flipchartów. Została wyznaczona także osoba odpowiedzialna za kontakt z mieszkańcami oraz organizacjami non profit.

Projekt realizowany na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy w terminie od IX do XII 2019

Wspieranie rozwoju współpracy społeczności lokalnej w okolicach pl. Grzybowskiego poprzez działania integracyjne na terenie lokalu W Centrum przy ul. Twardej 1

W ramach projektu na terenie MAL „w Centrum” przy ul. Twardej 1 odbyły się następujące warsztaty mające na celu integrację osób korzystających z przestrzeni pl. Grzybowskiego:

  • Warsztaty z robienia prawdziwej biżuterii. Dla kobiet w każdym wieku i dzieci od 6 r.ż. (z opiekunem)
  • Rodzinne wariacje halloweenowe czyli konkurs na wycinanie dyni. Dla rodzin min. 2-osobowych
  • Zabawy z savoir vivrem na wesoło. Dla dzieci od 8 r.ż.
  • Bądź dzieckiem ze swoim dzieckiem/wnukiem – jak się bawić będąc dorosłym? Dla rodziców, dziadków, opiekunów z dziećmi od 6 r.ż
  • Kreatywne tworzenie przestrzeni – przedstawienie pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni. Mapa myśli
  • Zabawy z teatrem improwizowanym czyli scenki z życia i karykatury charakterów. Dla osób pełnoletnich

Projekt realizowany na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy w terminie od IX do XI 2016

Wspieranie rozwoju współpracy młodzieży poprzez organizację warsztatów filmowych polegający na stworzeniu przez dzieci w wieku 8-12 lat 6 filmów o warszawskiej lokalności oczami dzieci

W ramach projektu zrealizowane działania wpłynęły na integrowanie młodych mieszkańców dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez wsparcie przy tworzeniu filmów o tematyce śródmiejskiej lokalności. W ramach zajęć stworzonych zostało 6 autorskich filmów nawiązujących do miejsc w którym mieszkają lub często uczęszczają ich twórcy. Filmy zostały zrealizowane przez dzieci w wieku 8-12 lat. Projekt realizowany na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy w terminie od IX do XII 2016.

Animacja punktu skupu oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej wraz z organizacją konkursu na niewielkie projekty budujące tożsamość Dzielnicy Wisła

Zadanie publiczne ukierunkowane było na rozwój działań społecznych prowadzących do wspierania i aktywizacji społeczności lokalnych, oraz integracji mieszkańców Warszawy. Realizacja projektu miała zachęcić mieszkańców Warszawy do działań oddolnych nieinspirowanych przez miasto oraz podmioty już istniejące. Projekt miał charakter edukacyjny i w pewnym stopniu był swoistą pracą u podstaw, której owocami miało być zwiększenie odpowiedzialności mieszkańców Warszawy za przestrzeń, którą użytkują lub którą są zainteresowani. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację ludzi skupiających się na realizacji konkretnych pomysłów upiększających ich otoczenie miało na celu większą identyfikację z miejscem oraz uświadomienie, iż małe społeczności mogą samodzielnie zmieniać miejski krajobraz bez konieczności interwencji miasta. Projekt realizowany był od 1 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. Umowa na realizację zadania została podpisana z Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie w dniu 12.09.2015 r.

Przygotowanie cyklu filmów Czysto z Mostu

W ramach projektu przygotowanych zostało 10 krótkich filmów reporterskich polegających na przeprowadzaniu wywiadów z mieszkańcami Warszawy odwiedzającymi tereny nadwiślańskie.

Stworzenie gry „Trasz Buster Wisła”

Celem zadania było zaprojektowanie oraz stworzenie gry platformowej dostępnej na telefony komórkowe z systemem android, stworzenie odpowiedniej oprawy graficznej, umieszczenie gry na platformie dystrybucyjnej Google Play, oraz zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Przewiń do góry