O fundacji "Poza horyzont​"

Fundacja Poza Horyzont działa od 24 września 2012 roku. Na początku swoją działalność ograniczała do terenu Warszawy i okolic, jednakże z czasem działalność Fundacji została rozszerzona na inne miejsca w Polsce i na świecie.

Bez względu na terytorium działania Fundacja zawsze aktywnie wspierała inicjatywy obywatelskie i angażowała się w kształtowanie otaczającej ją rzeczywistości, m.in.. poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych.

Fundacja od lat z powodzeniem współpracuje z mieszkańcami, organizacjami i działaczami społecznymi, którzy pragną stymulować rozwój kulturalny na terenie działania Fundacji.
Aktualnie Fundacja prowadzi działalność w 3 obszarach.

01.

Działalność dotycząca świadczenia usług eksperckich w zakresie oceny projektów dofinansowywanych w ramach funduszy UE.

Wiceprezes Fundacji od 15 lat zajmuje się oceną projektów składanych w ramach funduszy UE oraz budżetu Państwa. Doświadczenie Wiceprezesa w ocenie projektów umożliwiło Fundacji pełnienie funkcji operatora powoływanego przez Instytucje publiczne do oceny złożonych projektów.

Dodatkowo Fundacja posiada zespół osób posiadających ogromne doświadczenie w ocenie projektów oraz posiadających odpowiednie do tego zadania wykształcenie.

02.

Działalność edukacyjno-kulturalna.

Fundacja od samego początku stale wspiera rozwój kulturalny obszarów swojej działalności. Od 2012 roku zrealizowanych zostało ponad 60 projektów kulturalno-edukacyjnych. W latach 2013-2015 Fundacja prowadziła klubokawiarnię Niedorzeczni zlokalizowana nad Wisłą w Warszawie.

Od 2016 r. Fundacja prowadzi także Miejsce Aktywności Lokalnej pod nazwą w Centrum zlokalizowane w Warszawie przy ul. Twardej 1.

Na terenie przestrzeni prowadzone są zajęcia kulturalno-edukacyjne, nauka języków, warsztaty dla młodzieży, zajęcia z psychologiem oraz realizowane są projektu prowadzone na rzecz m.st. Warszawy.

Fundacja prowadzi także projekty kulturalne na terenie reszty Polski oraz okazjonalnie za granicą.

03.

Działalność rekreacyjno-wypoczynkowa.

Fundacja we wczesnej fazie swojego rozwoju okazjonalnie prowadziła tego typu zajęcia, a od listopada 2020 prowadzi stałą działalność rekreacyjno-wypoczynkową na terenie miejscowości Korbielów.

W ramach realizacji swoich celów statutowych Fundacja prowadzi na terenie Korbielowa oraz okolic działania podwyższające poziom sportowy młodzieży, a także ukierunkowane na współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz współpracę transgranicznej.

Dodatkowa lokalizacja prowadzonej przez Fundację działalności ma na celu rozwój i promocję krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

W Skrócie:

Nasza działalność skupia się na organizowaniu i wspieraniu projektów kultywujących ideę kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego, podnoszących poziom sportowy młodzieży, rozwijających krajoznawstwo, promujących twórczość, dialog kulturalny i wzajemne poznawanie kultur i historii narodów Europy oraz zwiększających świadomość gospodarczą społeczeństwa.

Przewiń do góry