Działalność rekreacyjno-wypoczynkowa

Baza Korbielów

Na samym początku swojej działalności Fundacja organizowała zawody oraz szkolenia w zakresie których wchodził snowboard, BMX i Deskorolka. Kontynuując swoje działania w ostatnim czasie w związku z sytuacją pandemiczną postanowiliśmy otworzyć nowa lokalizację na terenie Korbielowa.

Lokalizacja ta ma stanowić bazę dla prowadzenia działalności ukierunkowanej na podnoszenie poziomu sportowego młodzieży oraz rozwój szeroko pojętej aktywnej turystyki. Umowa została podpisana w dniu 10.11.2020 roku.

Aktualnie na terenie wynajętej lokalizacji przygotowujemy się do organizacji planowanych w dniach 18-20 marca 2021 pierwszych zawodów Cold Games.

Bon turystyczny

Ze względu na wprowadzone w Polsce obostrzenia aktualnie nie realizujemy bonów turystycznych.

Przewiń do góry