Działania fundacji

Działaność fundacji „Poza horyzont” skupia się na organizowaniu i wspieraniu projektów kultywujących ideę kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego. Wspieramy rozwój sportowy młodzieży, promujemy krajoznawstwo, promujących twórczość, dialog kulturalny i wzajemne poznawanie kultur i historii narodów Europy oraz zwiększających świadomość gospodarczą społeczeństwa.
01.

Działalność dotycząca świadczenia usług eksperckich w zakresie oceny projektów dofinansowywanych w ramach funduszy UE.

02.

W ramach swojej działalności Fundacja świadczy usługę doradztwa gospodarczego, w tym w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów.

03.

Działalność rekreacyjno-wypoczynkowa

W ramach działalności Fundacji oferujemy różnorakie działania wolontariackie. Poczynając od pomocy przy organizacji zajęć edukacyjnych- plastycznych i rozliczaniu projektów na wsparciu przy wyznaczaniu tras na zawody i pomocy przy organizowaniu zawodów kończąc.

Przewiń do góry