Aktualnośći

Fundacja Poza Horyzont zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakres usług.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia badania, w wyniku którego powstać ma usługa zarządzania konfliktami w społecznościach miejskich.

Pobierz plik

Wyniki konkursu na regranting

Fundacja Poza Horyzont w ramach konkursu „Regranting Wisła” przy współpracy z firmą Sekwencja realizując projekt finansowany przez m.st. Warszawę ma zaszczyt ogłosić , iż do realizacji zostało wybranych 12 następujących projektów:

1.Czysto z Mostu
Czysto z mostu to projekt, który ma promować utrzymywanie czystości w nadwiślańskiej okolicy w myśl zasady, aby nie tylko dobrze się tu bawić, ale również pamiętać o pozostawieniu po sobie porządku.  Projekt polega na zrealizowaniu 10 odcinków krótkich filmów zawierających wywiady z mieszkańcami Warszawy uczęszczającymi nad Wisłę.
Realizacja Do 30.11.2015

2. Trasz Buster Wisła
Projekt polega na stworzeniu gry mobilnej na telefony komórkowe, która ma wzbudzić w użytkownikach świadomość potrzeby sprzątania po sobie podczas użytkowania terenów nadwiślańskich. Gra jest grą platformową, polega na przechodzeniu przez kolejne etapy będące odcinkami Wisły w Warszawie i zbieraniu napotkanych po drodze śmieci. Na końcu każdego etapu znajduje się symboliczny kosz na śmieci.
Realizacja Do 30.11.2015

3. Zabiegam o czystą Warszawę nad Wisłą
Zabiegam o czystą Warszawę to akcja zachęcająca mieszkańców Warszawy do zachowania czystości na terenie miasta, a szczególnie terenów  nadwiślańskich. Akcja polega na zbieraniu śmieci, ale również ma charakter edukacyjny skierowany do najmłodszych. zależy nam na promocji odruchu czystości. Akcja jest cykliczna, choć odbywa się nieregularnie.
Realizacja 28.11.2015

4. Posprzątajmy Wisłę
Celem akcji pt. "Posprzątajmy Wisłę" jest zebrać kilkadziesiąt osób (wolontariuszy), które pozbierają śmieci wzdłuż prawego brzegu Wisły od mostu Poniatowskiego w kierunkach północnym i południowym. Przewodnim mottem akcji jest: Nie pytaj, co Wisła może zrobić dla Ciebie, powiedz co Ty możesz zrobić  dla Wisły.
Realizacja 21.11.2015

5. Nowe Życie nad Wisłą. Jesień/Zima
Celem projektu jest ukazanie Wisły w okresie jesiennym i zimowym oraz zachęcenie do odwiedzenia nadwiślańskich terenów także w tym czasie. Dodatkowo ważną częścią projektu jest zadbanie o to by osoby odwiedzające Wisłę zachowywały się w sposób odpowiedni, czyli m.in. nie śmieciły. W tym celu postanowiono stworzyć gazetę zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
Realizacja Do 30.11.2015

6. Międzynarodowy dzień toalet
Projekt polega na promocji Międzynarodowego Dnia Toalet, poprzez:
Organizację konkursu w mediach społecznościowych, w którym można wygrać książki na temat toalet miejskich pod redakcją Aleksandry Wasilkowskiej;
Dystrybucję pocztówek pokazujących projekt szaletów miejskich i zapowiadających ich budowę w Warszawie;
Spotkanie z autorką Aleksandrą Wasilkowską w jednym z szaletów zamienionych w bar (Bar Okrąglak u zbiegu ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej).
Realizacja 19.11.2015

7. Harcerski Przystanek Rowerowy
Celem naszego projektu jest zachęcenie mieszkańców Warszawy, zwłaszcza po prawej stronie Wisły, do aktywnego spędzania czasu na praskim brzegu Wisły, integracja osób spędzających czas nad rzeką oraz budowa tożsamości wiślanej, identyfikacja z otoczeniem, edukacja ekologiczno-przyrodnicza, poszanowanie dla lokalnej natury oraz zachowanie czystości nad Wisłą.
Realizacja 27.11.2015

8. Nadwiślańska Stolarka
Celem projektu "Nadwiślańska stolarnia" jest promowanie czystości w przestrzeni publicznej. Przy użyciu materiałów znalezionych nad brzegiem Wisły oraz zgromadzonych naturalnych surowców takich jak m.in. drewno uczestnicy warsztatów wykonają proste kosze na śmieci. Projekt ma promować recycling i zwrócić uwagę na szczególną wartość przyrodniczą i kulturową terenów położonych nad Wisłą.
Realizacja 21-22.11.2015

9. RecyclingART
W ramach projektów planowane jest stworzenie form użytkowych lub sztuki z odpadów codziennego użytku. Nauczenie ludzi jak wykorzystywać swoje śmieci i co wspaniałego można z nich zrobić. Inicjatywa spowodowana jest chęcią pokazania ludziom jak wiele rzeczy może być użyte wielokrotnie sprawdzając radość i dając im drugie życie.
Realizacja 20-22.11.2015

10. Wiślana Ścieżka Łucznicza
Projekt dotyczy oczyszczenia terenu od basenów Kory do mostu siekierkowskiego oraz przygotowania na nim ścieżki łuczniczej. Ścieżka ma obejmować docelowo 28 celów./tarcz do których łucznicy będą strzelali z miejsc wyznaczonych przez organizatorów ścieżki. Cele zostaną ustawione w ten sposób by zachować maksymalne bezpieczeństwo użytkowników ścieżki.
Realizacja 28-29.11.2015

11. Zanim śnieg przykryje śmieci
Posezonowa ekologiczna służba wiślana, która przy pomocy flisackich łodzi (zdolnych szybko i sprawnie dotrzeć w każdy zakamarek rzeki i linii brzegowej), przeszuka warszawskie brzegi Wisły w poszukiwaniu dzikich wysypisk śmieci, miejsc zagrożonych znaczącym zanieczyszczeniem ekologicznym oraz takich gdzie, brak odpowiedniej infrastruktury powoduje zauważalną degradację środowiskową oraz krajobrazową.
Realizacja 16-20.11.2015

12. Projekt elementów systemu selektywnej zbiórki
Projekt polegający na ogłoszeniu konkursu na projekty koszy na śmiecie przewidujące selektywną zbiórkę odpadów, w wyniku którego jeden z projektów zostanie przygotowany w formie prototypu. Zwyczajne śmietniki nie aktywizują mieszkańców Warszawy i stanowią wstydliwy element przestrzeni miejskiej. Stworzenie śmietników, które swoim wyglądem będą atrakcyjne spowoduje pozytywne postrzegania ich przez mieszkańców i będzie bardziej skuteczne niż niejedna kampania reklamowa.
Realizacja Do 30.11.2015

Kolejne spotkania informacyjne:

W tym tygodniu będziemy znowu w pizzerii na winklu we wtorek 27 października o godz. 18 oraz znowu w Kulturalnej w czwartek również o 18

Pamiętajcie, że składać wnioski można tylko do 31 października br. !!!!!!

W tym tygodniu widzimy się jeszcze w czwartek 22 października w Cafe Kulturalna o godz. 18

Zasady uczestnictwa w programie „Regranting Dzielnicy Wisła”

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. o godz. 18 w klubie Niedorzeczni, przy ul. Wioślarskiej 12

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1 października 2015 r. o godz. 18 w Teatrze Studio w Pałacu Kultury i Nauki

Kolejne spotkania informacyjne odbędą się:
W dniu 13 października o godz. 18 w hostelu Wilson na Żoliborzu, przy ul. Felińskiego 37 
oraz
W dniu 15 października o godz. 18 w bal barze na Pradze Północ, przy ul. Ząbkowskiej 9

Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się na saskiej kępie w dniu 20 października o godz. 18 w pizzerii na Winklu przy ul. Zakopiańskiej 32

Kontakt

Fundacja Poza Horyzont
ul. Hoża 51
00-681 Warszawa
   biuro@pozahoryzont.org