O Fundacji

Fundacja Poza Horyzont działa od 24 września 2012 roku. Od tego czasu aktywnie wspieramy inicjatywy obywatelskie i angażujemy się w kształtowanie warszawskiej rzeczywistości, wspierając inicjatywy oddolne. Z powodzeniem współpracujemy z mieszkańcami, organizacjami i działaczami społecznymi, którzy pragną stymulować rozwój kulturalny Warszawy i okolic. Chcemy, aby stolica dynamicznie się rozwijała i stała się atrakcyjnym miejscem, zarówno dla mieszkańców jak i turystów z całego świata.

Nasza działalność skupia się na organizowaniu i wspieraniu projektów kultywujących ideę kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego, podnoszących poziom sportowy młodzieży, rozwijających krajoznawstwo, promujących twórczość, dialog kulturalny i wzajemne poznawanie kultur i historii narodów Europy oraz zwiększających świadomość gospodarczą społeczeństwa.

Kontakt

Fundacja Poza Horyzont
ul. Hoża 51
00-681 Warszawa
   biuro@pozahoryzont.org